fbpx

ELFOREST privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta vietnes www.elforest.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA “EL FOREST”,
vienotais reģistrācijas numurs: 42103050811, turpmāk – “EL FOREST”, kas
darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data
Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018). 

Informācijas saņemšana

Piesakoties informācijas saņemšanai no EL FOREST, vai aizpildot interneta
vietnē esošos laukus sadaļā: “Novērtē īpašumu” vai “Sazinies ar mums”, Jūs
piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to
apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs
mums sniedzat interneta vietnē vai jebkādā citādā veidā. Privātuma atruna ir
paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija
tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz
mums iepazīt savus klientus, sniegt pakalpojumus un uzlabot interneta
vietnes saturu, savukārt Jums saņemt mūsu pakalpojumus un kuri vislabāk
atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Interneta vietnē Jūsu sniegtā personas datu
informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, savukārt klātienē, telefoniski,
elektroniski vai pa pastu saņemtie Jūsu personas dati tiek izmantoti
normatīvajos aktos noteikto EL FOREST leģitīmo mērķu sasniegšanai un
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai Jums. 
Kā interneta vietnes www.elforest.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no
mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir
nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese. Izvēle saņemt informāciju no
mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta
rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim
Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem
mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas
Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm.

EL FOREST var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni vai citā veidā
tos Jūs esat iesnieguši EL FOREST, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta
pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt
nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām
nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem
citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma
politikā par personas datu aizsardzību. Pirms personas datu atklāšanas
trešajai pusei, EL FOREST prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus
piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai
atklāšanu. EL FOREST var tikt uzlikts par pienākumu nodot privātpersonu
datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos.

Atteikšanās

Pamatojoties uz Jūsu atstāto ziņu interneta vietnē www.elforest.lv, Jums tiks
atsūtīts e-pasts no EL FOREST. Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju
atteikties no jaunumu/informācijas saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-
pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs
jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas EL FOREST, par to
nosūtot rakstisku paziņojumu uz tās juridisko adresi vai e-
pastu info@elforest.lv.
Personas dati, kurus nododiet EL FOREST saistībā ar pakalpojumu
sniegšanu un līgumattiecību nodibināšanu nav atsaucami un EL FOREST  tos
apstrādā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņā, ne īsāku termiņu, kā
līdz līgumattiecību izbeigšanai ar Jums.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam
(parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā
neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu
izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var
samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta
jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes var izmantot, lai sagatavotu un
parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta
vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes
www.elforest.lv lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu
personīgo informāciju.

Datu integritāte un drošība

EL FOREST veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu
pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās
datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik
nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu
normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju.
Mūsu serveri un datubāzes atbilst nozares standarta drošības prasībām.
Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties
atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo
regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi,
ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to
iznīcināšanu.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana 

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat
darīt sazinoties ar mums e-pastā info@elforest.lv vai pa tālruni 20209888.
Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti
atbilstoši normatīvajam regulējumam. Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt
informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir EL
FOREST rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības
pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas
kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst
personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

Personas datu glabāšanas ilgums EL FOREST glabā un apstrādā Jūsu
personas datus tikai tik ilgi, kamēr no Jūsu puses nav izteikta atteikšanās no
turpmākās saziņas un/vai jaunumu saņemšanas vai normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un termiņā.

 

Hipersaites uz citām vietnēm Internetveitne www.elforest.lv var saturēt
hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.youtube.com u.c.), ko
neuztur EL FOREST. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un
ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības
ar to uzturētājiem apstiprinājumu. EL FOREST nepārvalda šīs tīmekļa vietnes
un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās
vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas. 

Jautājumi par personas datu aizsardzību Ja jums rodas jautājumi par
personas datu aizsardzību vai interese par to, kā EL FOREST apstrādā Jūsu
personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@elforest.lv vai pa
tālruni 20209888.

Redakcijā, kas spēkā ar 2019.gada 01.junijs.