EL FOREST

Ecological Latvian Forestry

Mūsu galvenā vērtība, kā jau atspoguļots uzņēmuma nosaukumā,  ir ekoloģiskas pieejas izmantošana mežsaimniecībā. Mēs esam progresīvi domājošs uzņēmums, kura galvenā misija ir, izmantojot savu domu gājienu, rūpēties, lai Latvija taptu zaļāka.

    Vēlos pārdot mežuVēlos pārdot cirsmuCits